Ulkoilua sulakelillä 8.3.2007

Paluu
Lenkille lähdössä, koirat siistejä...

Going for a walk, dogs are still clean...

...takaisintullessa Mimi on vielä ihan siisti, mutta Kissi-missimme on oikea resupetteri.

...coming home Mimi is still ok, but Kissi is waiting for a shower.

Matkalle jäi hiuspinni ja tuliaisina hiekkaa.

The hairpin was dropped on the way somewhere and there was a lot of sand in the fur instead.

Paluu