Ulkoilua/Outdooring 25.1.2007

Paluu
Vauhdilla...

At real speed...

... luoksetuloa.

... coming when asked.

Sitten taas mennään...

And then we go again...

... ja kovaa!

... and with hurry!

Jotain jänniä hajuakin löytyi välillä.

Some nice smells was found on the way.

Löysikö se Mimi nyt jotain?

Did Mimi found something?

Täytyypä mennä...

I have to...

... kiireellä katsomaan.

... go and see myself.

Ai, se oli aitauksen ulkopuolella...

Oh, it was outside the fence...

Ei me siitä sitten välitetä - vaan mennään taas!

We don't care about that - instead we can go again!

Ympäri mennään...

Arround we go...

... ja yhteenkö tullaan?

... and are we bumbing together?

Ei sentään, läheltä piti.

No, but it was close.

Ja uudestaan ympäri.

And arround again.

Menoa.

Running.

Lähellä taas.

Close again.

Yllättävä mutka toiseen suuntaan...

To the other way this time...

... ja lumi pöllyää.

... and the snow flyes.

Mutta meno jatkuu...

But running continues...

Kuka ottaa kiinni ja ketä?

Who is behind who?

Matka jatkuu...

The way goes...

... melkein kohti estettä - jarrut toimii!

... towards the obstacle - luckily the brakes worked!

Ja juoksu jatkuu...

And running goes on...

... ja jatkuu...

... and on...

Paluu