Koiranäyttelyssä/At the Dog Show 28.1.2007

Paluu
Valmistautumista.

Preparing.

Kissin sisko, Lila, tervehdittävänä.

Saying hello to the sister of Kissi, Hi Lila!

Lila haluaa leikkiä, kavereita on monta.

Lila wants to play, there are so many friends arround.

Vekkuli.

Funny fase.

Odottamassa kehään menoa.

Waiting for our turn.

Kissi tuomarin tutkittavana.

On the table to be checked by the judge.

Pomppimista mennen...

Jumping going...

...tullen.

...and coming.

Lilan häntä paljastaa kumpi on kumpi pää.

The tail of Lila gives away the truth, which way is a head.

Odottelua jälleen. Kissi itse rauhallisuus.

Waiting again. Kissi takes it easy.

Jaja omassa kehässään Suvin kanssa.

Jaja at her own ring with Suvi.

Jaja.

Jaja.

Jajan vuoro olla pöydällä.

It's Jaja's turn to be on the table.

Paluu