Nella kylässä/Nella visiting us 2.7.2006

Paluu
Missä Susu? - Heti muistettiin kisumisu, kun sisälle tultiin.

Where's Susu? - When inside, Nella remembered the cat.

"Ihan totta! - hakekaa Susu!"

"I'm not kidding - please get Susu!"

Kuka on läpinäkyvä? Meno on kova ja kamerassa valotus täysin pielessä...

Who's transparent? Doggies can't stay foot and the lightning on the camera totally wrong.

"Taidekuva" Nellasta.

"Artwork" of Nella.

"Taidekuva" Mimistä.

"Artwork" of Mimi.

Herkkutaistoa...

Fighting for sweets...

... minkä voitti Nella. =o)

... and the winner is - Nella!

Paluu